Britt S. – Tier #3 – full body: Day 2

November 6, 2020